Tine Sattler
Rok Satler
Tadeja Veit
Simon Krakar
Manja Šmigič
Andrej Flajs
Ana Florjančič
Matija Slobodnik
Anja Jerman
Anže Perčič
Taja Kobilica
Bine Oder
Nina Grobelšek
Jurij Žavbi
Stina Mesesnel